Drevo BladeMaster PRODrevo BladeMaster PRODrevo BladeMaster PRODrevo BladeMaster PRODrevo BladeMaster PRO
Price
Brand DrevoDrevoDrevoDrevoDrevo
Model BladeMaster PROBladeMaster PROBladeMaster PROBladeMaster PROBladeMaster PRO
Part Number BMPRO88UK-4BMPRO-US2BMPRO88UK-5BMPRO88UK-6BMPRO88UK-2
Switch Type Cherry MX RedCherry MX BlueCherry MX Speed SilverCherry MX Silent RedCherry MX Blue
Backlit RGBRGBRGBRGBRGB
Color GrayGrayGrayGrayGray
Size TenkeylessTenkeylessTenkeylessTenkeylessTenkeyless
Connection Type WirelessWirelessWirelessWirelessWireless
Switch BrandCherryCherryCherryCherryCherry
Switch NameMX RedMX BlueMX Speed SilverMX Silent RedMX Blue
Keystrokes Lifespan (millons)5050505050
ClickyNoYesNoNoYes
TactileNoYesNoNoYes
LinearYesNoYesYesNo
SilentNoNoNoYesNo
Operating Force (cN)6060656060
Tactile Force6060656060
Pre Travel2.02.21.21.92.2
Total Travel4.04.03.43.74.0
Stem TypeCherryCherryCherryCherryCherry
Made InGermanyGermanyGermanyGermanyGermany